„Złote Gody”, czyli jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego stał się okazją do uhonorowania par z Gminy Łaziska Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medale Prezydenta na wniosek Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego otrzymali:
1. Barbara i Stanisław Lejwoda – Głodno
2. Marianna i Eugeniusz Witczak – Głodno
3. Danuta i Tadeusz Dzierżak – Niedźwiada Duża
4. Teresa i Bogdan Pluta – Zakrzów
5. Henryka i Edward Grądziel – Zakrzów

Życzymy jubilatom zdrowia, radości, miłości oraz wielu sukcesów w dalszym wspólnym życiu.