ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr O:201 z dnia 31.08.2021

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 18:09 dnia 02.09.2021 do godz. 18:00 dnia 04.09.2021

Obszar: Wisła od ujścia Sanu do ujścia Kamiennej (lubelskie)

Przebieg: W związku z przemieszczaniem się kulminacji fali wezbraniowej na Wiśle obserwowany będzie dalszy wzrost poziomu wody, przy przekroczonym stanie ostrzegawczym w profilu Zawichost. Stan ostrzegawczy zostanie przekroczony również w profilu Annopol.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%