Szanowni Rolnicy.
W celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zapraszamy do składania wniosków w dniach 01.08.2023 do 31.08.2023 w Urzędzie Gminy w Łaziskach.
Każdy rolnik, aby otrzymać zwrot, musi złożyć stosowny wniosek z dołączonymi do niego fakturami VAT lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r. oraz oświadczenie o pomocy publicznej.
W terminie składania wniosków od 1 do 31 sierpnia 2023 r. stawka zwrotu podatku wynosi:
– 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
-1 ,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
– 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.
Dotacje będą wypłacane w terminie 2 – 31 października 2023 r. gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Wnioski będą przyjmowane w budynku Urzędu Gminy w Łaziskach, w pokoju numer 9.
Zapraszamy serdecznie.

Wniosek Klauzula informacyjna Oświadczenie