Szanowni Rolnicy.

W celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zapraszamy do składania wniosków w dniach 01.02.2023 r. do 28.02.2023 r. w Urzędzie Gminy w Łaziskach.
Każdy rolnik musi złożyć stosowny wniosek, z dołączonymi do niego fakturami VAT, dokumentującymi poniesione wydatki oraz oświadczenie o pomocy publicznej.
Wnioski będą przyjmowane w pokoju nr 9. Prosimy rolników o wcześniejsze wypełnienie wniosku.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego Oświadczenie do akcyzy Klauzula informacyjna