Szanowni Rolnicy.
W celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zapraszamy do składania wniosków w dniach 03.08.2020 do 31.08.2020 w Urzędzie Gminy w Łaziskach.
Każdy rolnik musi złożyć stosowny wniosek, z dołączonymi do niego fakturami VAT, dokumentującymi poniesione wydatki.
Wnioski będą przyjmowane w specjalnie do tego celu przygotowanym stanowisku, w wejściu bezpośrednim do sali konferencyjnej.
Prosimy rolników o wcześniejsze wypełnienie wniosku, gdyż warunki techniczne ograniczają wypełnianie dokumentów na miejscu.

Skip to content