ZARZĄDZENIE Nr 0050.7.2023 WÓJTA GMINY ŁAZISKA z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaziska

Z. 0050 - 7 - 23 (27. 01. 23) - POSTĘPOWANIE REKRUTACYUNE NA ROK SZKOLNY 2023 - 2024   Zał. do Z. 0050 - 7 - 23 (27. 01. 23) - POSTĘP. REKRUT. NA ROK SZKOLNY 2023 - 2024 - UCHWAŁA XXIV -...