Lista aktualności

Informacja o wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2020r.

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do...

czytaj dalej
Zasady ochrony drobiu przed chorobą

Zasady ochrony drobiu przed chorobą

Zasady ochrony drobiu przed chorobą ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie; przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem...

czytaj dalej
Zarządzenie NR 0050.5.2020 Wójta Gminy Łaziska z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultur fizycznych i sportu w 2020r.

ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Łaziska

ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Łaziska Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o lasach (Dz. U. z 2018, r., poz....

czytaj dalej
Czcionka
Kontrast