Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

1693995596_1533301441_Wzór-tablicy-dla-beneficjentów - nowe logo Operacja pn. „Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Janiszowie” Zadanie realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii...