Fundusze europejskie

2015

2015

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzcińcu Zakup i montaż instalacji solarnej oraz zakup wyposażenia do budynku sanitarno - szatniowego w Piotrawinie

czytaj dalej
2014

2014

Budowa i modernizacja dróg w miejscowości Kamień Budowa chodnika w miejscowości Kamień Budowa placu zabaw w Piotrawinie Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Głodnie Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzcińcu Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w...

czytaj dalej
2013

2013

Budowa drogi gminnej w Kamieniu Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP Łaziska Remont świetlicy wiejskiej w Kamieniu Budowa budynku sanitarno- szatniowego oraz przebudowa płyty boiska sportowego w Piotrawinie Budowa placu zabaw w Braciejowicach...

czytaj dalej
2012

2012

Odbudowa dróg gminnych w Kępie Gosteckiej, Lesie Dębowym, Braciejowicach i w Kamieniu Przebudowa centrum Łazisk Budowa kompleksu boisk sportowych w Łaziskach

czytaj dalej
2011

2011

Modernizacja drogi gminnej w m. Kamień - Kolonia Kamień Remont drogi gminnej w miejscowości Zakrzów Remont drogi gminnej w miejscowości Las Dębowy Przebudowa wodociągu w miejscowościach Zgoda i Kopanina Kaliszańska

czytaj dalej
2010

2010

Remont i doposażenie Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach i świetlicy w Piotrawinie

czytaj dalej
Czcionka
Kontrast