Fundusze europejskie

Projekt „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Łaziskach oraz instalacja pomp ciepła wraz z zewnętrznymi sondami i instalacją fotowoltaiczną.” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Całkowita wartość projektu według złożonego wniosku o dofinansowanie wynosi  1 890 277,59 zł, wartość dofinansowania 1 099 536,49zł.

Projekt „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Łaziskach oraz instalacja pomp ciepła wraz z zewnętrznymi sondami i instalacją fotowoltaiczną.” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Całkowita wartość projektu według złożonego wniosku o dofinansowanie wynosi  1 890 277,59 zł, wartość dofinansowania 1 099 536,49zł.

czytaj dalej
Projekt „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Łaziskach oraz instalacja pomp ciepła wraz z zewnętrznymi sondami i instalacją fotowoltaiczną.” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Całkowita wartość projektu według złożonego wniosku o dofinansowanie wynosi  1 890 277,59 zł, wartość dofinansowania 1 099 536,49zł.

2015

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzcińcu Zakup i montaż instalacji solarnej oraz zakup wyposażenia do budynku sanitarno - szatniowego w Piotrawinie

czytaj dalej
Projekt „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Łaziskach oraz instalacja pomp ciepła wraz z zewnętrznymi sondami i instalacją fotowoltaiczną.” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Całkowita wartość projektu według złożonego wniosku o dofinansowanie wynosi  1 890 277,59 zł, wartość dofinansowania 1 099 536,49zł.

2014

Budowa i modernizacja dróg w miejscowości Kamień Budowa chodnika w miejscowości Kamień Budowa placu zabaw w Piotrawinie Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Głodnie Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzcińcu Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w...

czytaj dalej
Projekt „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Łaziskach oraz instalacja pomp ciepła wraz z zewnętrznymi sondami i instalacją fotowoltaiczną.” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Całkowita wartość projektu według złożonego wniosku o dofinansowanie wynosi  1 890 277,59 zł, wartość dofinansowania 1 099 536,49zł.

2013

Budowa drogi gminnej w Kamieniu Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP Łaziska Remont świetlicy wiejskiej w Kamieniu Budowa budynku sanitarno- szatniowego oraz przebudowa płyty boiska sportowego w Piotrawinie Budowa placu zabaw w Braciejowicach...

czytaj dalej
Projekt „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Łaziskach oraz instalacja pomp ciepła wraz z zewnętrznymi sondami i instalacją fotowoltaiczną.” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Całkowita wartość projektu według złożonego wniosku o dofinansowanie wynosi  1 890 277,59 zł, wartość dofinansowania 1 099 536,49zł.

2012

Odbudowa dróg gminnych w Kępie Gosteckiej, Lesie Dębowym, Braciejowicach i w Kamieniu Przebudowa centrum Łazisk Budowa kompleksu boisk sportowych w Łaziskach

czytaj dalej
Projekt „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Łaziskach oraz instalacja pomp ciepła wraz z zewnętrznymi sondami i instalacją fotowoltaiczną.” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Całkowita wartość projektu według złożonego wniosku o dofinansowanie wynosi  1 890 277,59 zł, wartość dofinansowania 1 099 536,49zł.

2011

Modernizacja drogi gminnej w m. Kamień - Kolonia Kamień Remont drogi gminnej w miejscowości Zakrzów Remont drogi gminnej w miejscowości Las Dębowy Przebudowa wodociągu w miejscowościach Zgoda i Kopanina Kaliszańska

czytaj dalej
Czcionka
Kontrast